دکتر سعید جهانشاهلو
دکتر سعید جهانشاهلو
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 40911
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
متخصص داخلی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص ریه
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد فوق تخصصی
دارای بورد تخصصی وفوق تخصصی -عضوانجمن ریه آمریکاواروپا