مکان های من
P
تهران، شهر ری ، انتهای خیابان شهید رجایی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 55228580-4 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00