اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

یزد، ميبد، بلوار بسیج، میدان جانباز، بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

32351200 035

شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00، یک شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر جاویدنیا
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد