دکتر فرهاد جاویدنیا

بیمارستان امام جعفر صادق(ع)

یزد، میبد، بلوار بسیج، میدان جانباز، بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

****32351 035 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00، یک شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی