دکتر پوریا جورقانیان

پزشک عمومی در تهران
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مطب دکتر جورقانیان

تهران، الهیه، خیابان بیدار، بعد از داروخانه دکتر راستکار، پلاک 23

****22044 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد