دکتر سید علیرضا کابلی
دکتر سید علیرضا کابلی
البرز ، کرج
شماره نظام : 39905
نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، هفت تیر، بلوار شهدای دانش آموز، جنب بیمارستان قائم، ساختمان پزشکان امین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32731306 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 22:00