خدمات قابل ارائه توسط دکتر فرشید اکبری کامرانی
عصب کشی دندان
بستن فاصله بین دندانی
افزایش طول تاج دندان
درمان حساسیت دندان
جرم گیری دندان
درمان دندان قروچه
کشیدن دندان عقل
درمان تغییر رنگ دندان
ساخت دندان مصنوعی
کاشت دندان
کاشت نگین دندان
کشیدن دندان
پرکردن دندان
درمان پوسیدگی دندان
درمان دندان درد
ترمیم دندان شکسته
درمان عفونت دندان
اصلاح طرح لبخند
سفید کردن دندان (بلیچینگ)
درمان نامرتبی دندان