نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، طالقانی شمالی، روبه روی داروخانه دکتر چلنگر، ساختمان بهبود، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32230450 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00