دکتر رویا کلیشادی
دکتر رویا کلیشادی
اصفهان
شماره نظام : 26027
مکان های من
P
اصفهان، چهار راه شیخ صدوق (داریوش)، ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان 400 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36225070 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00