دکتر خلیل علی زاده

دکتر خلیل علی زاده

متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
برخی از خدمات
 • تشخیص و درمان بیماری ها و ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی
 • درمان سندرم تونل اولنار
 • درمان سندرم تونل کارپال
 • درمان شکستگی شانه
 • درمان دررفتگی شانه
 • درمان پارگی تاندون مچ پا
 • درمان شکستگی دست
 • درمان دررفتگی انگشت دست
 • درمان دررفتگی انگشت پا
 • درمان پارگی تاندون دست
 • درمان شکستگی استخوان کف دست
 • درمان شکستگی ساعد
معرفی دکتر علی زاده
جراحی ارتوپدی با رتبه اول سال 1365 از دانشگاه علوم پزشکی تهران - فلوشیپ جراحی دست سال 1368 از دانشگاه تهران - دوره های تکمیلی در سوییس، آلمان، انگلستان و هلند - استاد تمام ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بنیان گذار مکتب AO ( جراحی استخوان ) د...
جراحی ارتوپدی با رتبه اول سال 1365 از دانشگاه علوم پزشکی تهران - فلوشیپ جراحی دست سال 1368 از دانشگاه تهران - دوره های تکمیلی در سوییس، آلمان، انگلستان و هلند - استاد تمام ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بنیان گذار مکتب AO ( جراحی استخوان ) در ایران - بنیان گذار مکتب ATLS ( آموزش نجات حیات مصدومین ) در ایران - کارشناس ارشد MBA از دانشگاه Wursburg آلمان - کارشناس ارشد MSc از دانشگاه Kingston لندن انگلستان - استاد افتخاری ارتوپدی در Royal National Orthopaedic Hospital لندن انگلستان - بنیان گذار انجمن حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ایران POTA سال 1382
مشاهده کامل معرفی