دکتر الهه خدابخشی
دکتر الهه خدابخشی
اصفهان ، زرين شهر
شماره نظام : 140546
نوبت دهی اینترنتی
P
اصفهان، زرين شهر، خیابان اباذر، بالاتر از بانک ملت (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09036866317
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00