دکتر سامان خوشنود

مطب دکتر سامان خوشنود

البرز، کرج، چهار راه طالقانی جنوبی، پارکینگ طبقاتی، انتهای کوی گلها، روبه روی فروشگاه البسکو، بنای ماندگار، طبقه سوم، واحد 305

****32264 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد