نوبت دهی اینترنتی
P
گیلان، رشت، رشت، چهار راه میکائیل، کلینیک جهاد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33320052 013
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 20:00