دکتر فائزه جوادی لاریجانی
دکتر فائزه جوادی لاریجانی شماره نظام پزشکی (44591)
فوق تخصص نفرولوژی کودکان

تهران

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
درد پهلو
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
ریفلاکس ادرار
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
عفونت اداری
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
نوزاد
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
رفلاکس ادرار
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
بیماری توبروس اسکلرو...
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
تنگی حالب upj
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
دفع پروتیین
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
عفونت ادراری
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر فائزه جوادی لاریجانی
سنگ کلیه
دکتر فائزه جواد...
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل