خدمات قابل ارائه توسط دکتر فائزه جوادی لاریجانی
پیوند کلیه
درمان مثانه عصبی
درمان سنگ کلیه
درمان عفونت ادراری
درمان هیدرونفروز جنینی (ورم کلیه جنینی)
درمان سیستینوزیس
درمان کلیه پلی کیستیک
درمان کلیه مولتی کیستیک
درمان نارسایی کلیه