دکتر محمد مهجوریان

دکتر محمد مهجوریان

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص قلب و عروق
۱۳۹۷