مکان های من
P
قم، میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36122000 025
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00

P
قم، خیابان آذر، میدان نکویی، بیمارستان فرقانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 37211061 025
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر