نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان گلگشت، خیابان آزادی، کلینیک گلگشت (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33373243 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00