دکتر مریم پناهی

دکتر مریم پناهی

فوق تخصص جراحی کودکان
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
 • جراحی های ارولوژی کودکان
 • بیضه نزول نکرده کودکان
 • جراحی های قفسه صدری و شکم
 • جراحی های سیستم ادراری و تناسلی کودکان
 • سیستم گوارشی کودکان
 • جراحی ناهنجاری های مادرزادی
 • فیستول مقعد و سایر بیماریهای مقعد
 • جراحی سرطان های دستگاه گوارش
 • جراحی فتق
 • جراحی تومورهای مری
 • جراحی ریفلاکس مری
 • جراحی غده فوق کلیه