دکتر مریم پرهیزگار

دکتر مریم پرهیزگار

متخصص طب اورژانس
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
معرفی دکتر پرهیزگار
پاسخ دهی اورژانس های قلب / داخلی / درمان کرونا / مسمومیت ها / گرمازدگی و اختلالات محیطی
پاسخ دهی اورژانس های قلب / داخلی / درمان کرونا / مسمومیت ها / گرمازدگی و اختلالات محیطی