دکتر مریم سیفی
دکتر مریم سیفی
همدان ، نهاوند
شماره نظام : ۹۳۸۲۲
نوبت دهی اینترنتی
P
همدان، نهاوند، خیابان 17 شهریور، جنب آزمایشگاه دکتر رضوی، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33223260 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00