دکتر رحمان متانی

دکتر رحمان متانی

بیمارستان امام علی

البرز، کرج، ابتدای جاده چالوس، سه راه عظیمیه، مجتمع آموزشی پزشکی درمانی امام علی

****32249 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا یک شنبه از ساعت 10:30 صبح تا ساعت 12:30 ظهر، دوشنبه تا سه شنبه از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 14:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

کلینیک دکتر پور رستمی

البرز، کرج، بلوار مطهری، تقاطع نبوت

****34478 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 18:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان روده تحریک پذیر در کودکان
 • درمان زخم معده کودکان
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان