نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، ابتدای جاده چالوس، سه راه عظیمیه، مجتمع آموزشی پزشکی درمانی امام علی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32249005 026 - 32249004 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:30 صبح الی 12:30 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 10:30 صبح الی 12:30 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00

P
البرز، کرج، بلوار مطهری، تقاطع نبوت (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 18:30
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 18:30