دکتر مسعود مهدی نیا
البرز ، فردیس
شماره نظام : ۱۳۱۳۸۷
نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، فردیس، فردیس، مشکین دشت، خیابان هدایت کار، جنب بانک ملی، پلاک462 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36203271 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00