دکتر مهرداد مکرم دری

دکتر مهرداد مکرم دری

متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد در مشهد

مطب دکتر مکرم دری

خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی 2، ساختمان بزرگمهر، طبقه اول

****37668 051 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد