نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، بهبهان، خیابان عدالت، خیابان شهیدان نیک پور، کلینیک آریا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52825861 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00