نوبت دهی اینترنتی
P
کرمانشاه، كرمانشاه، مسکن، بلوار گلها، ساختمان پزشکان سبحان، طبقه 1 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34222015 083
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00