دکتر میترا ناصری
دکتر میترا ناصری
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
خراسان رضوی ، مشهد
شماره نظام : 33807
نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه 31، کفایی 1، ساختمان صدرا، طبقه اول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 38480307 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:30