نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، حصارک بالا، بلوار خوارزمی، نرسیده به شهرک یاس (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34544061 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00