مکان های من
P
مازندران، سلمانشهر، متل قو، جنب بانک کشاورزی، طبقه ی 4، واحد 8 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 54635951 011
موبایل منشی : 09120192936
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00