فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۷۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ نازایی و IVF
۱۳۸۱
پژوهشگاه رویان