اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر دهقانی

ایلام، ايلام، خیابان آیت اله حیدری، بیمارستان امام خمینی(ره)

33334500 084

شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 15:00 تا ساعت 18:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر دهقانی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد