دکتر محمد جواد دهقانی

دکتر محمد جواد دهقانی

مطب دکتر دهقانی

ایلام، خیابان آیت اله حیدری، بیمارستان امام خمینی(ره)

****33334 084 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 15:00 تا ساعت 18:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی