دکتر مریم منتصری
دکتر مریم منتصری
البرز ، کرج
شماره نظام : 28204
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، میدان سپاه، خیابان کسری، جنب بیمارستان کسری، درمانگاه حضرت ولیعصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34429980 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
یک شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 14:00