مکان های من
P
مازندران، آمل، میدان 17 شهریور، خیابان 17 شهریور، کوچه بنیاد شهید، ساختمان پزشکان شمال، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44221347 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00

P
مازندران، آمل، بیمارستان امام رضا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43274011 011 - 43274012 011 - 43274013 011 - 43274014 011 - 43274015 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
مازندران، آمل، کلینیک ویژه آرین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44153550 011 - 44153551 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00