خدمات قابل ارائه توسط دکتر مستعان موسویان
درمان بواسیر (هموروئید)
درمان سندرم روده کوتاه
درمان سوء جذب روده
درمان سرطان لوزالمعده
درمان التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)
درمان التهاب کیسه صفرا
درمان پولیپ کیسه صفرا
درمان سرطان مجاری صفراوی
درمان سنگ کیسه صفرا
درمان کبد الکلی
درمان مسمومیت کبدی
درمان آبسه کبدی
درمان هپاتیت خود ایمنی
درمان سلیاک
درمان التهاب روده
درمان فیستول مقعدی
درمان خارش مقعد
درمان خونریزی مقعدی
درمان شقاق مقعدی
درمان عفونت روده
درمان انسداد روده
درمان ورم روده
درمان پولیپ روده
درمان روده تحریک پذیر
درمان ایسکمی روده
درمان انگل های روده ای
درمان کولیت زخمی (کولیت اولسروز)
درمان هپاتیت E
درمان هپاتیت D
درمان هپاتیت C
درمان مری بارت
درمان آشالازی
درمان بلع دردناک (ادینوفاژی)
درمان دشواری در بلع (دیسفاژی)
درمان زخم مری
درمان ورم مری
درمان واریس مری
درمان اسپاسم مری
درمان سرطان کبد
درمان سرطان کیسه صفرا
درمان سرطان معده
درمان سرطان مری
درمان التهاب مری
درمان تنگی مری
درمان هپاتیت B
درمان هپاتیت A
درمان نارسایی کبد
درمان سیروز کبدی
درمان کبد چرب
درمان ورم اثنی عشر
درمان زخم اثنی عشر
درمان ورم معده
درمان میکروب معده
درمان عفونت معده
درمان ریفلاکس معده
درمان زخم معده
درمان سرطان روده