دکتر سارا مرادنیا
دکتر سارا مرادنیا
پزشک عمومی
تهران
شماره نظام : ۱۵۵۶۴۱
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان فیروزگر

تهران، میدان ولیعصر، کوچه ی به آفرین

82141600 021

شنبه تا جمعه از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 22:00

آخرین سوالات دکتر مرادنیا
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد