دکتر سارا مرادنیا
دکتر سارا مرادنیا
پزشک عمومی
تهران
شماره نظام : ۱۵۵۶۴۱
نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، میدان ولیعصر، کوچه ی به آفرین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 82141600 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00
جمعه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 22:00