مکان های من
P
خراسان رضوی، تربت جام، ابتدای جاده تربت جام، بیمارستان سجادیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52521810 051 - 52521811 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00