دکتر احسان مظفری پاساری
دکتر احسان مظفری پاساری
آذربایجان غربی ، اروميه
شماره نظام : ۱۱۵۶۸۳
نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان غربی، اروميه، خیابان خان بابا خان، ساختمان پزشکان اندیشه، طبقه 1، واحد 1 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32230638 044
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00