خدمات قابل ارائه توسط دکتر نرگس اسلامی
تست آلرژی غذایی
حساسیت زدایی دارویی
درمان سرفه مزمن
درمان آلرژی تنفسی
درمان حساسیت فصلی