مکان های من
P
اصفهان، خميني شهر، خیابان بوعلی، بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33625081 031 - 33625082 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00

P
اصفهان، خميني شهر، منظریه، میدان نماز، خیابان سروش، خیابان شیوا شرقی، بیمارستان 9 دی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33033980 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00

P
اصفهان، نجف آباد، خیابان شریعتی، خیابان بیست و دوم بهمن، بیمارستان شهید محمد منتظری (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42643000 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00