دکتر ناصح یوسفی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران
شماره نظام : 149520