دکتر فرزاد نصیری فر
دکتر فرزاد نصیری فر
خوزستان ، مسجد سليمان
شماره نظام : ۶۳۴۷۷
نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، مسجد سليمان، کوی شهید اشرف پور، بیمارستان 22 بهمن (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43234972 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر