نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان، ساختمان پزشکان آتیه جنب بیمارستان آتیه، طبقه چهارم (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00