دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
مرکزی ، ساوه
شماره نظام : +6
مکان های من
P
مرکزی، ساوه، پیاده راه امام، کوچه بانک ملی مرکزی، ساختمان هما، طبقه 5،واحد 19 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42231714 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 10:30 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:30 صبح الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:30 صبح الی 13:30