دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
مرکزی ، ساوه
شماره نظام : +6
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
نوبت دهی دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.

مطب دکتر نیک نژاد پیاده راه امام، کوچه بانک ملی مرکزی، ساختمان هما، طبقه 5،واحد 19

لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.
وقت را برای چه کسی می خواهید؟
   
نوبت انتخاب شده: {{selectedTimeText}}