فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۰
دارای بورد تخصصی
دوره تکمیلی بیماریهای آسم و آلرژی از دانشگاه Northwestern امریکا
Instagram: dr.noursadeghi