نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، يزد، خیابان کاشانی، کوچه ی حافظ، اولین فرعی، سمت راست (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36296848 035
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00