خدمات قابل ارائه توسط دکتر آرش جمال امیدی
نوار قلب
درمان آندوکاردیت
درمان بیماری های دریچه ای قلب
درمان روماتیسم قلبی
درمان سکته قلبی
درمان نارسایی قلبی
درمان گرفتگی عروق کرونر قلب
آنژیوگرافی
اکوکاردیوگرافی
تست ورزش
درمان پریکاردیت