اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان امام حسن مجتبی

فارس، داراب، بلوار آیت اله خامنه ای

53526990 071

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 13:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر غریبی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد