دکتر نازنین پاپزن
دکتر نازنین پاپزن
کرمانشاه ، كرمانشاه
شماره نظام : ١٥٥٧٣٥
نوبت دهی اینترنتی
P
کرمانشاه، كرمانشاه، پارکینگ شهرداری، کلینیک امام رضا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 37237900 083
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح